9 PCs

Sashimi Appetizer

Tuna, King salmon, Yellow Tail.